© All Right Reserved        Megascule.ro
Consiliere Gratuita
SERVICII
free website hit counter
CATEGORII - PRODUSE
LICHIDARE STOC
                                                                                     Diametru Ø             Con Morse                  Lungime totală “L1”                Lungime de tăiere “L2”                                                                                             mm                     “CM” ”MK”                                 mm                                                 mm Burghiu cu coada conica Ø 8mm                               8                                   1                                        156                                                   75 Burghiu cu coada conica Ø 8,25mm                         8,25                              1                                        156                                                   75                                   Burghiu cu coada conica Ø 8,50mm                         8,50                              1                                        156                                                   75                                                                                                                                                                                                                                                                                               Burghiu cu coada conica Ø 8,80mm                         8,75                              1                                        162                                                   81 Burghiu cu coada conica Ø 9mm                               9                                   1                                         162                                                  81 Burghiu cu coada conica Ø 9,25mm                         9,25                              1                                         162                                                  81 Burghiu cu coada conica Ø 9,50mm                         9,50                              1                                         162                                                  81 Burghiu cu coada conica Ø 9,75mm                         9,75                              1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 9,80mm                         9,80                              1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10mm                            10                                  1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,10mm                      10,10                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,20mm                      10,20                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,25mm                      10,25                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,50mm                      10,50                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,70mm                      10,70                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 10,75mm                      10,75                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 10,80mm                      10,80                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11mm                            11                                   1                                        175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,20mm                      11,20                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,25mm                      11,25                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,50mm                      11,50                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,75mm                      11,75                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 12mm                            12                                  1                                         175                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,20mm                      12,20                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,25mm                      12,25                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,50mm                      12,50                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,75mm                      12,75                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,80mm                      12,80                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 13mm                            13                                  1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 13,20mm                      13,20                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,25mm                      13,25                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,50mm                      13,50                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,60mm                      13,60                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,75mm                      13,75                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,80mm                      13,80                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 14mm                            14                                  1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 14,25mm                      14,25                             2                                         212                                                 114 Burghiu cu coada conica Ø 14,75mm                      14,75                             2                                         212                                                 114 Burghiu cu coada conica Ø 15mm                            15                                  2                                         212                                                 114 Burghiu cu coada conica Ø 15,25mm                      15,25                             2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 15,50mm                      15,50                             2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 15,75mm                      15,75                             2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 16mm                            16                                  2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 16,25mm                      16,25                             2                                         223                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 16,50mm                      16,50                             2                                         218                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 16,75mm                      16,75                             2                                         218                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 17mm                            17                                  2                                         218                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 17,25mm                      17,25                             2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 17,50mm                      17,50                             2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 17,75mm                      17,75                             2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 18mm                            18                                  2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 18,25mm                      18,25                             2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 18,50mm                      18,50                             2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 18,75mm                      18,75                             2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 19mm                            19                                  2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 19,25mm                      19,25                             2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 19,50mm                      19,50                             2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 19,75mm                      19,75                             2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 20mm                            20                                  2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 20,25mm                      20,25                             2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 20,50mm                      20,50                             2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 20,75mm                      20,75                             2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 21mm                            21                                  2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 21,25mm                      21,25                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 21,50mm                      21,50                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 21,75mm                      21,75                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 22mm                            22                                  2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 22,25mm                      22,25                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 22,50mm                      22,50                             2                                         253                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 22,75mm                      22,75                             2                                         253                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 23mm                            23                                  2                                         253                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 23,25mm                      23,25                             3                                         276                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 23,50mm                      23,50                             3                                         276                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 23,75mm                      23,75                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24mm                            24                                  3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24,25mm                      24,25                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24,50mm                      24,50                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24,75mm                      24,75                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 25mm                            25                                  3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 25,25mm                      25,25                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 25,50mm                      25,50                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 25,75mm                      25,75                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26mm                            25                                  3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26,25mm                      26,25                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26,50mm                      26,50                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26,75mm                      26,75                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27mm                            27                                  3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27,25mm                      27,25                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27,50mm                      27,50                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27,75mm                      27,75                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 28mm                            28                                  3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 28,25mm                      28,25                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 28,50mm                      28,50                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 28,75mm                      28,75                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 29mm                            29                                  3                                         296                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 29,25mm                      29,25                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 29,50mm                      29,50                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 29,75mm                      29,75                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 30mm                            30                                  3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 30,25mm                      30,25                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 30,50mm                      30,50                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 30,75mm                      30,75                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31mm                            31                                  3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31,25mm                      31,25                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31,50mm                      31,50                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31,75mm                      31,75                             3                                         306                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 32mm                            32                                  4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 32,50mm                      32,50                             4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 33mm                            33                                  4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 33,50mm                      33,50                             4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 34mm                            34                                  4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 34,50mm                      34,50                             4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 35mm                            35                                  4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 35,50mm                      35,50                             4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 36mm                            36                                  4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 36,50mm                      36,50                             4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 37mm                            37                                  4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 37,50mm                      37,50                             4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 38mm                            38                                  4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 38,50mm                      38,50                             4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 39mm                            39                                  4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 39,50mm                      39,50                             4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 40mm                            40                                  4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 40,50mm                      40,50                             4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 41mm                            41                                  4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 41,50mm                      41,50                             4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 42mm                            42                                  4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 42,50mm                      42,50                             4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 43mm                            43                                  4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 43,50mm                      43,50                             4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 44,50 mm                     44,50                             4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 45mm                            45                                  4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 45,50mm                      44,50                             4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 46mm                            45                                  4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 46,50mm                      46,50                             4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 47mm                            47                                  4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 47,50mm                      47,50                             4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 48mm                            48                                  4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 48,50mm                      48,50                             4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 49mm                            49                                  4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 49,50 mm                     49,50                             4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 50mm                            50                                  4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 50,50mm                      50,50                             4                                         374                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 51mm                            51                                  5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 51,50mm                      51,50                             5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 52mm                            52                                  5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 52,50mm                      52,50                             5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 53mm                            53                                  5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 53,50mm                      53,50                             5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 54mm                            54                                  5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 54,50mm                      54,50                             5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 55mm                            55                                  5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 55,50mm                      55,50                             5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 56mm                            56                                  5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 56,50mm                      56,50                             5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 57mm                            57                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 57,50mm                      57,50                             5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 58mm                            58                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 58,50 mm                     58,50                             5                                         442                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 59mm                            59                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 59,50mm                      59,50                             5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 60mm                            60                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 61mm                            61                                  5                                         427                                                 240 Burghiu cu coada conica Ø 62mm                            62                                  5                                         427                                                 240 Burghiu cu coada conica Ø 63mm                            63                                  5                                         427                                                 240 Burghiu cu coada conica Ø 64mm                            64                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 65mm                            65                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 66mm                            66                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 67mm                            67                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 68mm                            68                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 69mm                            69                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 70mm                            70                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 71mm                            71                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 72mm                            72                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 73mm                            73                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 74mm                            74                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 75mm                            75                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 76mm                            76                                  5                                         447                                                 260 Burghiu cu coada conica Ø 78mm                            78                                  6                                         514                                                 260 Burghiu cu coada conica Ø 80mm                            80                                  6                                         514                                                 260 Burghiu cu coada conica Ø 85mm                            85                                  6                                         519                                                 265 Burghiu cu coada conica Ø 90mm                            90                                  6                                         524                                                 270 Burghiu cu coada conica Ø 95mm                            95                                  6                                         529                                                 275 Burghiu cu coada conica Ø 100mm                         100                                6                                          534                                                 280 2
Tags: burghiu ,  pentru metal , hss , coada conica , rezistent , burghie , spiral , elicoidal ,  fi , rectificat , rezistente , metal , inox , otel , spirale , de , mm , gaurire.

   

BURGHIU COADA CONICA DIN 345 STAS 575

Este o unealta ascutita din otel, spiralata care prin rotatie serveste la gaurire” Descriere produs: burghie cu coada conica pentru metal DIN 345 STAS 575 Tip: N unghi ascutire: 118° material: HSS sens aschiere : dreapta recomandare: pentru gaurirea otelurilor slab aliate si nealiate ,pana la 800 N/mm², fonta , piese turnate , materiale neferoase si materiale sinterizate
SCULE ASCHIETOARE SCULE ASCHIETOARE
free website hit counter
Burghie coada conica DIN 345
© All Right Reserved        MegaScule.ro

   

BURGHIU COADA CONICA DIN 345 STAS 575

Burghiul este o unealta ascutita din otel, spiralata care prin rotatie serveste la gaurire” Descriere produs: burghie cu coada conica pentru metal DIN 345 STAS 575 Tip: N unghi ascutire: 118° material: HSS sens aschiere : dreapta recomandare: pentru gaurirea otelurilor slab aliate si nealiate ,pana la 800 N/mm², fonta , piese turnate , materiale neferoase si materiale sinterizate
BURGHIU COADA CONICA DIN 345 STAS 575
                                                                                     Diametru Ø             Con Morse                  Lungime totală “L1”      Lungime de tăiere “L2”                                                                                             mm                     “CM” ”MK”                                mm                                                 mm Burghiu cu coada conica Ø 8mm                               8                                   1                                        156                                                   75 Burghiu cu coada conica Ø 8,25mm                         8,25                              1                                        156                                                   75                                   Burghiu cu coada conica Ø 8,50mm                         8,50                              1                                        156                                                   75                                                                                                                                                                                                                                                                                               Burghiu cu coada conica Ø 8,80mm                         8,75                              1                                        162                                                   81 Burghiu cu coada conica Ø 9mm                               9                                   1                                         162                                                  81 Burghiu cu coada conica Ø 9,25mm                         9,25                              1                                         162                                                  81 Burghiu cu coada conica Ø 9,50mm                         9,50                              1                                         162                                                  81 Burghiu cu coada conica Ø 9,75mm                         9,75                              1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 9,80mm                         9,80                              1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10mm                            10                                  1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,10mm                      10,10                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,20mm                      10,20                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,25mm                      10,25                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,50mm                      10,50                             1                                         168                                                  87 Burghiu cu coada conica Ø 10,70mm                      10,70                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 10,75mm                      10,75                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 10,80mm                      10,80                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11mm                            11                                   1                                        175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,20mm                      11,20                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,25mm                      11,25                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,50mm                      11,50                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 11,75mm                      11,75                             1                                         175                                                  94 Burghiu cu coada conica Ø 12mm                            12                                  1                                         175                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,20mm                      12,20                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,25mm                      12,25                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,50mm                      12,50                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,75mm                      12,75                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 12,80mm                      12,80                             1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 13mm                            13                                  1                                         182                                                 101 Burghiu cu coada conica Ø 13,20mm                      13,20                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,25mm                      13,25                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,50mm                      13,50                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,60mm                      13,60                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,75mm                      13,75                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 13,80mm                      13,80                             1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 14mm                            14                                  1                                         189                                                 108 Burghiu cu coada conica Ø 14,25mm                      14,25                             2                                         212                                                 114 Burghiu cu coada conica Ø 14,75mm                      14,75                             2                                         212                                                 114 Burghiu cu coada conica Ø 15mm                            15                                  2                                         212                                                 114 Burghiu cu coada conica Ø 15,25mm                      15,25                             2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 15,50mm                      15,50                             2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 15,75mm                      15,75                             2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 16mm                            16                                  2                                         218                                                 120 Burghiu cu coada conica Ø 16,25mm                      16,25                             2                                         223                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 16,50mm                      16,50                             2                                         218                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 16,75mm                      16,75                             2                                         218                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 17mm                            17                                  2                                         218                                                 125 Burghiu cu coada conica Ø 17,25mm                      17,25                             2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 17,50mm                      17,50                             2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 17,75mm                      17,75                             2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 18mm                            18                                  2                                         228                                                 130 Burghiu cu coada conica Ø 18,25mm                      18,25                             2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 18,50mm                      18,50                             2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 18,75mm                      18,75                             2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 19mm                            19                                  2                                         233                                                 135 Burghiu cu coada conica Ø 19,25mm                      19,25                             2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 19,50mm                      19,50                             2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 19,75mm                      19,75                             2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 20mm                            20                                  2                                         238                                                 140 Burghiu cu coada conica Ø 20,25mm                      20,25                             2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 20,50mm                      20,50                             2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 20,75mm                      20,75                             2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 21mm                            21                                  2                                         243                                                 145 Burghiu cu coada conica Ø 21,25mm                      21,25                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 21,50mm                      21,50                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 21,75mm                      21,75                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 22mm                            22                                  2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 22,25mm                      22,25                             2                                         248                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 22,50mm                      22,50                             2                                         253                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 22,75mm                      22,75                             2                                         253                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 23mm                            23                                  2                                         253                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 23,25mm                      23,25                             3                                         276                                                 150 Burghiu cu coada conica Ø 23,50mm                      23,50                             3                                         276                                                 155 Burghiu cu coada conica Ø 23,75mm                      23,75                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24mm                            24                                  3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24,25mm                      24,25                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24,50mm                      24,50                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 24,75mm                      24,75                             3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 25mm                            25                                  3                                         281                                                 160 Burghiu cu coada conica Ø 25,25mm                      25,25                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 25,50mm                      25,50                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 25,75mm                      25,75                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26mm                            25                                  3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26,25mm                      26,25                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26,50mm                      26,50                             3                                         286                                                 165 Burghiu cu coada conica Ø 26,75mm                      26,75                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27mm                            27                                  3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27,25mm                      27,25                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27,50mm                      27,50                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 27,75mm                      27,75                             3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 28mm                            28                                  3                                         291                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 28,25mm                      28,25                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 28,50mm                      28,50                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 28,75mm                      28,75                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 29mm                            29                                  3                                         296                                                 170 Burghiu cu coada conica Ø 29,25mm                      29,25                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 29,50mm                      29,50                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 29,75mm                      29,75                             3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 30mm                            30                                  3                                         296                                                 175 Burghiu cu coada conica Ø 30,25mm                      30,25                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 30,50mm                      30,50                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 30,75mm                      30,75                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31mm                            31                                  3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31,25mm                      31,25                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31,50mm                      31,50                             3                                         301                                                 180 Burghiu cu coada conica Ø 31,75mm                      31,75                             3                                         306                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 32mm                            32                                  4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 32,50mm                      32,50                             4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 33mm                            33                                  4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 33,50mm                      33,50                             4                                         334                                                 185 Burghiu cu coada conica Ø 34mm                            34                                  4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 34,50mm                      34,50                             4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 35mm                            35                                  4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 35,50mm                      35,50                             4                                         339                                                 190 Burghiu cu coada conica Ø 36mm                            36                                  4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 36,50mm                      36,50                             4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 37mm                            37                                  4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 37,50mm                      37,50                             4                                         344                                                 195 Burghiu cu coada conica Ø 38mm                            38                                  4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 38,50mm                      38,50                             4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 39mm                            39                                  4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 39,50mm                      39,50                             4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 40mm                            40                                  4                                         349                                                 200 Burghiu cu coada conica Ø 40,50mm                      40,50                             4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 41mm                            41                                  4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 41,50mm                      41,50                             4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 42mm                            42                                  4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 42,50mm                      42,50                             4                                         354                                                 205 Burghiu cu coada conica Ø 43mm                            43                                  4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 43,50mm                      43,50                             4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 44,50 mm                     44,50                             4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 45mm                            45                                  4                                         359                                                 210 Burghiu cu coada conica Ø 45,50mm                      44,50                             4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 46mm                            45                                  4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 46,50mm                      46,50                             4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 47mm                            47                                  4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 47,50mm                      47,50                             4                                         364                                                 215 Burghiu cu coada conica Ø 48mm                            48                                  4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 48,50mm                      48,50                             4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 49mm                            49                                  4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 49,50 mm                     49,50                             4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 50mm                            50                                  4                                         369                                                 220 Burghiu cu coada conica Ø 50,50mm                      50,50                             4                                         374                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 51mm                            51                                  5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 51,50mm                      51,50                             5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 52mm                            52                                  5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 52,50mm                      52,50                             5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 53mm                            53                                  5                                         412                                                 225 Burghiu cu coada conica Ø 53,50mm                      53,50                             5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 54mm                            54                                  5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 54,50mm                      54,50                             5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 55mm                            55                                  5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 55,50mm                      55,50                             5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 56mm                            56                                  5                                         417                                                 230 Burghiu cu coada conica Ø 56,50mm                      56,50                             5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 57mm                            57                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 57,50mm                      57,50                             5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 58mm                            58                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 58,50 mm                     58,50                             5                                         442                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 59mm                            59                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 59,50mm                      59,50                             5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 60mm                            60                                  5                                         422                                                 235 Burghiu cu coada conica Ø 61mm                            61                                  5                                         427                                                 240 Burghiu cu coada conica Ø 62mm                            62                                  5                                         427                                                 240 Burghiu cu coada conica Ø 63mm                            63                                  5                                         427                                                 240 Burghiu cu coada conica Ø 64mm                            64                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 65mm                            65                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 66mm                            66                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 67mm                            67                                  5                                         432                                                 245 Burghiu cu coada conica Ø 68mm                            68                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 69mm                            69                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 70mm                            70                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 71mm                            71                                  5                                         437                                                 250 Burghiu cu coada conica Ø 72mm                            72                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 73mm                            73                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 74mm                            74                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 75mm                            75                                  5                                         442                                                 255 Burghiu cu coada conica Ø 76mm                            76                                  5                                         447                                                 260 Burghiu cu coada conica Ø 78mm                            78                                  6                                         514                                                 260 Burghiu cu coada conica Ø 80mm                            80                                  6                                         514                                                 260 Burghiu cu coada conica Ø 85mm                            85                                  6                                         519                                                 265 Burghiu cu coada conica Ø 90mm                            90                                  6                                         524                                                 270 Burghiu cu coada conica Ø 95mm                            95                                  6                                         529                                                 275 Burghiu cu coada conica Ø 100mm                         100                                6                                          534                                                 280 2